ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۱۲۰ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۶۵۰,۰۰۰ تومان ۶۲۵,۰۰۰ تومان