ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۷۰ آمپر پایه بلند سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۸۵,۰۰۰ تومان