ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری سوزوکی ۴۵ آمپر

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۴۶۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان