ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری سوزوکی ۳۵ آمپر

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۶۳۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان