ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۵۰ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۶۷۸,۰۰۰ تومان ۶۵۸,۰۰۰ تومان