ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۶۰ آمپر پایه بلند سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶۴۵,۰۰۰ تومان