ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۷۴ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۹۵,۰۰۰ تومان