ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۶۶ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان