ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۵۵ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۷۲۵,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان