ویژه باتری 70 آمپر پایه بلند سوزوکی

باتری ۶۰ آمپر سوزوکی

تحویل کهنه هم آمپر الزامی می باشد.

۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان